Műanyag előállítási módjai

A műanyag nyílászárók PVC-ből készülnek. Ezért érdemes áttekinteni a műanyah előállítását…

Előállítási technológiák

A műanyag-feldolgozási technológiák részben más iparágakban (gumi, textil, papír, lakk-festék stb.) különböző anyagokra már meglévő technológiák adaptálásával, részben teljesen új feldolgozási eljárások kifejlesztésével alakultak ki.

Lapszerű termékek a következő eljá

rásokkal gyárthatók:

extrudálás,

kalanderezés,

kenés,

egyéb technológiák.

Extrudálással háromféleképpen állítható elő fólia: tömlőextrudálással, síkfóliaextrudálással és koextrudálással. Az olvadék kilépéséig az eljárások azonosak. Tömlőfólia-fúvásnál az extrudálás iránya lehet vízszintes vagy függőleges. Függőleges technológia esetén a fúvás ir

ányulhat felülről lefelé vagy alulról felfelé. Nagy ömledékviszkozitású anyagokhoz főként az utóbbi terjedt el, pl. polietilén, polipropilén, PVC esetében. A felülről lefelé irányuló fúvást a kis ömledékviszkozitású anyagokra (pl. poliamid) valósították meg.

A fóliaképző fejen kör alakú nyílású gyűrűszerszám van, amelynek rése excentriku

sság végett szabályozható. A szerszámból kikerülő fóliát hengerpár segítségével hosszirányban nyújtják, a tömlő felfúvásával pedig az átmérőjét állítják be. A tömlő mérete, falvastagsága, a húzássebesség és a befújt levegő függvényében változik. A hibátlan fóliagyártásnak alapvető feltétele a nagy tisztaságú, egyenletes minőségű polimer, valamint a fóliaképző fej hőmérsékletének állandósága. A tömlőre fújt hideg levegővel lehűtik a fóliát, miután a tömlő mérete már nem változik. Minél átlátszóbb fóliát kívánnak előállítani, annál hatásosabbnak kell lenni a hűtésnek. Ezután húzóhengerek között összenyomják a felfújt tömlőt, amit azután henger alakban vagy fóliacsíkokra vágva felcsévélnek.

Síkfóliát készítenek széles résű szerszámfejjel ellátott extruderen is, amikor a fóliát hengeren vagy vízbemerítéssel hűtik le.

A kalanderezés fűtött, eg

ymással szembefogó henger párok közötti, egyenletes vastagságú műanyag fóliák és lemezek folytonos gyártási technológiája. A kalanderek lehetnek 2-7 hengeresek, a hengerelrendezési formák különbözőek. A kalanderezés folyamatához a kalander előtt előplasztikáló, a kalandert követően méretstabilizáló egységek tartoznak.

Mind az extrúzióval, mind a kalanderezéssel gyártott fóliák és filmek még plasztikus állapot

ban egyesíthetők textil- vagy papírhordozóval, így műbőrök nyerhetők.

Az extrudálás és kalanderezés

mellet a harmadik lapszerű-fólia, film, lemez-műanyagtermék előállítási technológia a kenés. A kenésnél nem szilárd por, granulátum, hanem folyékony oldat, diszperzió műanyagkészítményből indulnak ki, amelyből képezett folyékony film szárításával, hőkezelésével készül fólia.

Kenési eljárással dolgozzák fel fóliává a lágyítóval készült PVC-pasztát. A fémszalagra fel

kent pasztát fűtött téren vezetik át, amit lehűtés után a szalagról leválasztanak.

A részletezett filmkialakítási technológiákon túl, műanyagold

atokból, diszperziókból és pasztákból öntés, mártás, szórás, hengeres vagy szitaműves felhordás révén is lehet fóliákat, filmeket, lemezeket készíteni.

A fóliaöntési eljárásban polimer oldatból vagy diszperzióból indulnak ki, amelyet acélszalagra folyatna

k. A folyadékfilmből az oldószert, illetve diszperzió esetén a vizet kell elpárologtatni, majd pedig a lehűtött fóliát a hordozó szalagtól elválasztva fel kell tekercselni.

Olvadékból csak szűrt lágyuláspont-intervallumú és nagy olvadéktartományú polim

erekből lehet ömledék állapotban fóliát húzni. A poliamid oxidálhatósága miatt a meleg, lágy fóliát a hengeren gyorsan kell lehűteni és esetleg egy vagy két irányban utólag nyújtani. A nyújtás a fólia szakítószilárdságát növeli meg.

FORRÁS:

http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/transpack/2005-ev/04/tra-09.html