Energiatakarékosság

Késnek a lakossági energiatakarékossági pályázatok – felmérhetetlen gazdasági következmények.

Bővebben..

Gyakran ismétlődő kérdések az Lakossági Energiatakarékossági hitelprogamhoz

1. Szükséges-e a hitelfelvételhez valamilyen fedezetet biztosítani?

A hitel biztosítékának típusáról és mértékéről a finanszírozó hitelintézet dönt az egyes ügyletek vonatkozásában.

2. Nyugdíjas, tanuló kaphat hitelt?

A hitelt természetes személy, lakásszövetkezet, társasház tulajdonostársainak közössége igényelheti. A Hitelprogramból a nyugdíjasok és a tanulók nincsenek kizárva, azonban a finanszírozó hitelintézet belső szabályzata a hitelfelvevők körére vonatkozóan egyéb előírásokat alkalmazhat.
3. Jövedelemigazolás szükséges?

A finanszírozó hitelintézet belső szabályzatai szerint a hitel megtérülésének vizsgálatakor jövedelemigazolást kérhet.
4. Mennyi időre kapható?

A hitel lejárata a hitelszerződés megkötésének időpontjától számított legalább 4 év, de legfeljebb 20 év lehet.
5. Tudok hitelt felvenni, ha már máshonnan is vettem fel hitelt?

A meglévő hitel nem zárja ki automatikusan a hitelfelvevők köréből.

6. Honnan tudhatok meg mindent részletesen a hitelkonstrukcióról?

A Hitelprogram részletes feltételeit tartalmazó terméktájékoztató és a kapcsolódó dokumentumok megtalálhatók az MFB Zrt. honlapján a www.mfb.hu címen. A Lakossági energia-megtakarítás és a megújuló energiahordozó-felhasználás növelés című, a Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében meghirdetett pályázatok dokumentumai letölthetők a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (korábban Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) honlapján, a http://www.khem.gov.hu/ címen és az Energia Központ Kht. honlapján, a http://www.energiakozpont.hu címen. A 2008 évi pályázatok december 15-én lezárásra kerültek, a 2009. évi pályázatok kihirdetése folyamatban van.

7. A pályázati útmutatóban elhelyezett tájékoztató alapján nem tudom értelmezni, hogy mennyi lesz a kamat? Mit jelent az EURIBOR?

A Hitelprogramban felszámítható kamat természetes személyek esetén 12 havi EURIBOR+ legfeljebb 2,5 %/év, lakóközösségek esetén 3 havi EURIBOR + legfeljebb 2,5 %/év.
EURIBOR: Európai irányadó bankközi kamatláb. A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori előírásai szerint megállapított ajánlati kamatlábat jelenti, amely letölthető a http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp internetes címről.
8. Változik a futamidő alatt a kamat mértéke?

A kamat mértéke EURIBOR + legfeljebb 2,5%/ év lehet, ami módosulhat az EURIBOR változásainak megfelelően, valamint az EURIBOR mértékén felül a finanszírozó hitelintézet által felszámított kamat szerint.

9. Finanszírozható-e befejezett beruházás a Hitelprogramon belül?

Igen, abban az esetben, ha a beruházást csak a pályázat benyújtását követően kezdték meg, és bizonyíthatóan a bírálat elhúzódása miatt került sor a felújítás befejezésére

10. Ha panellakásban lakom, vehetek-e fel hitelt a Hitelprogramból?

A NEP-2007 pályázat keretében a Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok hőszigetelése finanszírozható, tehát panellakás esetén nem igényelhető. (Panel Plusz Hitelprogramból viszont finanszírozható panel épületek energiatakarékos korszerűsítés, melyet a társasházak tulajdonostársainak közössége (Lakóközösség) igényelhet). A 2008. március 18-án hatályba lépett módosított feltételeknek megfelelően, a NEP 2008-1,-2 és -4 -es kódszámú, az Energia Központ Kht. által záradékolt pályázatok esetében, kizárólag természetes személyek igényelhetnek hitelt panellakás felújítására is.

11. Hol találom meg, hogy mely hitelintézetek vesznek részt a Hitelprogramban?

Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramban résztvevő hitelintézetek listája a https://www.mfb.hu/hitelintezetek/lakossagi_energiatakarekossagi címen érhető el.

12. A Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramban keretében van-e lehetőség az új építésű családi házak esetén a megújuló energiaforrás beruházásaihoz támogatást és hitelt igényelni?

A hitelprogramban való részvételi jogosultságot kizárólag Pályázat keretében lehet igényelni. A hitelkérelmet az Energia Központ Kht. által záradékolt pályázati dokumentummal együtt lehet benyújtani. A NEP 2008-5 pályázati kiírás értelmében: „Új építésű lakóingatlanok támogatása abban az esetben lehetséges, ha a megújuló energiaforrás hasznosítási helyére vonatkozó építési engedélyt mellékelik.”

13. Fűtéskorszerűsítés esetén van-e előírás arra, hogy milyen fűtésrendszert kell beépíteni, és mivel kőműves vagyok, magam végzem el a munkát kérem válaszukat, hogy ki írja meg a pályázatot ebben az esetben?

A pályázat kitöltésével kapcsolatosan, valamint a fűtésrendszerre vonatkozóan az Energia Központ Kht. Ügyfélszolgálatát – telefon: 1-802-4350 – kell hívnia. A beruházáshoz igényelt kölcsön felhasználását a hitelprogram előírásainak megfelelően számlák, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése (pl.: szerződés, megállapodás, stb.) szerinti bizonylattal kell igazolni. Erről bővebb tájékoztatást attól a hitelintézettől kaphat, amelynél majd a kölcsönt igényli.

14. A 1980-ban épült téglablokkos épület komplex energiatakarékos felújítását önerőből kívánjuk megvalósítani. Ez esetben is igényelhető a beruházás után támogatás? Ha igen a beruházás hány százaléka, és milyen módon?

Az 1980-ban épült lakásuk energiatakarékossági felújításához „A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energia-megtakarítást eredményező többcélú beruházások támogatásához” című, NEP-2008-4 kódszámú pályázat keretében lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni. A pályázati útmutató nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a támogatás kizárólag csak hitel igénybevételével adható, ezért lehetősége van a beruházás támogatáson felüli részének saját erőből történő megvalósítására is
A pályázat elbírálását az Energia Központ Kht. végzi, és záradékot ad ki a pályázónak a projekt szakmai megfelelőségéről, és az elnyert támogatás összegéről. A pályázat keretében a vissza nem térítendő támogatás mértéke a beruházási költség legfeljebb 30%-a, de legfeljebb 1.200.000,- forint lehet.

15. Amennyiben a felújításhoz a saját forrásomon kívül szeretnék a „Sikeres Magyarországért” Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram keretében kedvezményes hitelt is felhasználni, mikor kell benyújtani a hitelkérelmet?

A pályázat elbírálását, akkor is, ha nem igényelt támogatást az Energia Központ Kht. végzi, és záradékot ad ki a pályázónak a projekt szakmai megfelelőségéről, az elnyert támogatás és az igényelhető hitel összegéről. A hitelkérelmet a záradékolt pályázattal együtt az MFB Zrt.-vel refinanszírozási konstrukcióban együttműködő hitelintézetekhez kell benyújtani, amelyek elérthetősége és a hitelprogram részletes leírása megtalálható bankunk internetes honlapján, a www.mfb.hu címen.